Výroční cena udělována společností Novartis výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacii.

Cup

Cena byla založena v zájmu podpory vědy a výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Společnost chce podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty v zlepšení jejich životní kvality a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie. Společnost Novartis chce podpořit zejména mladou generaci výzkumníků a motivovat je k další práci v České republice.

Novinky:


Přihlášky pro udělení ceny Discovery Award 2015 je možné zasílat až do 30.6. 2016 23:59.

Dne 4. 4. 2016 byl spuštěn nový ročník Discovery AWARD 2015, své přihlášky můžete podávat do 30. 6. 2016.

Přihláška

Podání ZDE

Uzávěrka přijímání elektronických přihlášek je do 30. 6. 2016.

Slide
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
přednosta Neurochirurgické kliniky, ÚVN
Slide
Doc. JUDr. Ivan Malý, Csc.
prorektor, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Slide
Prof. MUDr. Tereza Pelikánová, CSc.
Přednostka Centra diabetologie, IKEM
Slide
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
přednosta Kliniky nefrologie, VFN Praha
Slide
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky, Pardubická krajská nemocnice a.s.
Slide
PharmDr. Zdeněk Blahuta
ředitel SÚKL
Slide
Prof. MUDr. Tomáš Zíma, DrSc.
rektor UK
Slide
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
senátor, Senát PSP ČR
Slide
MUDr. Pavel Frňka, DMS
ředitel strategie České průmyslové zdravotní pojišťovny
Slide
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
přednosta Onkologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
Slide
Prof. MUDr. Roman Prymula, DrSc.
předseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČVS)
Slide
MUDr. JUDr. Petr Honěk
náměstek ředitele pro zdravotní péči VZP

Hodnotící komise

Hodnotící komise má dvanáct členů a je složena z renomovaných odborníků, kteří působí dlouhodobě ve zdravotnictví.