Inovativní počin
v oblasti biomedicíny

Výroční cena udělována společností Novartis výzkumníkům do 40 let,
kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacie.

Discovery Award bylo založeno v roce 2011 za účelem podpory vědy a výzkumu v oblasti medicíny a farmacie.

Soutěž je vyhlášena pro obor BIOMEDICÍNA s důrazem na následující kategorie:

  • Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy, včetně prototypů nástrojů či přístrojů a ICT řešení
  • Základní výzkum v oblasti biomedicíny
  • Výzkumné a vědecké práce, které prokáží potenciál ekonomický přínos určitého postupu či metody, apod. pro české zdravotnictví

Cílem Discovery Award je podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty v zlepšení jejich životní kvality a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie. Společnost Novartis, která je hlavním partnerem projektu, chce podpořit zejména mladou generaci výzkumníků a motivovat je k další práci v České republice.

Podmínky soutěže

Číst více Přihláška

Discovery Award získaly práce související s nádorovými onemocněními

Do šestého ročníku soutěže Discovery Award za rok 2016 se přihlásilo dvanáct autorů s celkem čtrnácti pracemi. Porotci na slavnostním setkání ve Vlasteneckém sále v Karolinu v úterý 17. října vyhlásili držitele ocenění.

Cenu v kategorii Základní výzkum v oblasti biomedicíny získala PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. (Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole) za práci Význam imunogenní buněčné smrti pro prognózu a léčbu nádorových onemocnění.

Práce dokumentuje stěžejní roli kalretikulinu in vivo v léčbě pacientů s karcinomem plic (NSCLC) a akutní myeloidní leukémií (AML). Práce dokumentuje stěžejní roli kalretikulinu in vivo v léčbě pacientů s karcinomem plic (NSCLC) a akutní myeloidní leukémií (AML). Přítomnost kalretikulinu v nádorovém mikroprostředí je asociována s aktivací specifické protinádorové imunitní odpovědi a napomáhá identifikovat skupinu pacientů se signifikantně lepší prognózou onemocnění. Výzkum a vývoj nových diagnostických metod vedoucích k lepší identifikaci pacientů schopných odpovídat na imunoterapeutickou léčbu má celospolečenský význam. Přispívá ke zdraví populace a k podstatnému zkvalitnění života pacientů trpících nádorovými onemocněními, kteří jsou v současné chvíli léčeni řadou postupů se závažnými vedlejšími nežádoucími účinky (chemoterapie a radioterapie).

Cenu v kategorii Inovativní přístupy včetně prototypů a ICT řešení vyhrál doc. RNDr. Ondřej Slabý (Masarykův onkologický ústav; Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut) za práci Kombinovaný panel mikroRNA pro neinvazivní diagnostiku a prognostikaci kolorektálního karcinomu. Ve studii, které se účastnilo celkem 430 pacientů a 370 zdravých dárců, tým Ondřeje Slabého vyvinul neinvazivní diagnostický test založený na detekci čtyř mikroRNA v krevním séru, umožňující s citlivostí 90 % a specificitou 80 % diagnostikovat pacienty s kolorektálním karcinomem.

Ve studii, které se účastnilo celkem 430 pacientů a 370 zdravých dárců, tým Ondřeje Slabého vyvinul neinvazivní diagnostický test založený na detekci čtyř mikroRNA v krevním séru, umožňující s citlivostí 90 % a specificitou 80 % diagnostikovat pacienty s kolorektálním karcinomem. Diagnostický panel má velice dobré analytické parametry i v případě, že je použit pouze u pacientů v časném klinickém stádiu, což naznačuje jeho využitelnost pro zdokonalení screeningového programu. Výskyt kolorektálního karcinomu kontinuálně stoupá a od 90. let zaujímá Česká republika spolu s Maďarskem vedoucí postavení ve světových statistikách.

Každý z oceněných získal částku 100.000,- korun věnovanou společností Novartis, která podporuje mimořádný přínos na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie.

Zvláštní cenu České průmyslové zdravotní pojišťovny a odměnu 50.000,- korun získal Mgr. Martin Bartošík z centra RECAMO při Masarykově onkologickém ústavu za práci Elektrodový biočip pro detekci lidských papilomavirů.

Nově navržené HPV testování v porovnání s cytologií se jeví jako spolehlivější způsob snižování incidence invazivního karcinomu děložního hrdla. Detekce přítomnosti HPV-16 nebo HPV-18 by tak odhalila případy s větším rizikem vzniku malignit, což by vedlo k důkladnější dispenzarizaci.

Discovery Award každoročně uděluje společnost Novartis mladým výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Zvláštní cenu udělovanou za ekonomický dopad na systém zdravotnictví nebo významný metodologický přínos podporuje ji Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.


Return

POROTA SLOŽENÁ Z EXPERTŮ

Hodnotící porota má dvanáct členů a je složena z renomovaných odborníků, kteří působí dlouhodobě ve zdravotnictví.

NOVINKY

Lékařská špička diskutovala o budoucnosti české biomedicíny (07.02.2018)
Ve Vlasteneckém sále v Karolinu se dne 7.12. 2017 uskutečnil workshop na téma Budoucnost českého zdravotnického výzkumu. More

Discovery Award získaly práce související s nádorovými onemocněními (20.10.2017)
Do šestého ročníku soutěže Discovery Award za rok 2016 se přihlásilo dvanáct autorů s celkem čtrnácti pracemi. Porotci na slavnostním setkání ve Vlasteneckém sále v Karolinu v úterý 17. října vyhlásili držitele ocenění. More