Inovativní počin
v oblasti biomedicíny

Výroční cena udělována společností Novartis výzkumníkům do 40 let,
kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacie.

Discovery Award bylo založeno v roce 2011 za účelem podpory vědy a výzkumu v oblasti medicíny a farmacie.

Soutěž je vyhlášena pro obor BIOMEDICÍNA s důrazem na následující kategorie:

  • Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy, včetně prototypů nástrojů či přístrojů a ICT řešení
  • Základní výzkum v oblasti biomedicíny
  • Výzkumné a vědecké práce, které prokáží potenciál ekonomický přínos určitého postupu či metody, apod. pro české zdravotnictví

Cílem Discovery Award je podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty v zlepšení jejich životní kvality a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie. Společnost Novartis, která je hlavním partnerem projektu, chce podpořit zejména mladou generaci výzkumníků a motivovat je k další práci v České republice.

Podmínky soutěže

Číst více Přihláška

Discovery Award získaly práce související s nádorovými onemocněními

Do šestého ročníku soutěže Discovery Award za rok 2016 se přihlásilo dvanáct autorů s celkem čtrnácti pracemi. Porotci na slavnostním setkání ve Vlasteneckém sále v Karolinu v úterý 17. října vyhlásili držitele ocenění.

 

Cenu v kategorii Základní výzkum v oblasti biomedicíny získala PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. (Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole) za práci Význam imunogenní buněčné smrti pro prognózu a léčbu nádorových onemocnění.

Práce dokumentuje stěžejní roli kalretikulinu in vivo v léčbě pacientů s karcinomem plic (NSCLC) a akutní myeloidní leukémií (AML). Práce dokumentuje stěžejní roli kalretikulinu in vivo v léčbě pacientů s karcinomem plic (NSCLC) a akutní myeloidní leukémií (AML). Přítomnost kalretikulinu v nádorovém mikroprostředí je asociována s aktivací specifické protinádorové imunitní odpovědi a napomáhá identifikovat skupinu pacientů se signifikantně lepší prognózou onemocnění. Výzkum a vývoj nových diagnostických metod vedoucích k lepší identifikaci pacientů schopných odpovídat na imunoterapeutickou léčbu má celospolečenský význam. Přispívá ke zdraví populace a k podstatnému zkvalitnění života pacientů trpících nádorovými onemocněními, kteří jsou v současné chvíli léčeni řadou postupů se závažnými vedlejšími nežádoucími účinky (chemoterapie a radioterapie).

Cenu v kategorii Inovativní přístupy včetně prototypů a ICT řešení vyhrál doc. RNDr. Ondřej Slabý (Masarykův onkologický ústav; Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut) za práci Kombinovaný panel mikroRNA pro neinvazivní diagnostiku a prognostikaci kolorektálního karcinomu. Ve studii, které se účastnilo celkem 430 pacientů a 370 zdravých dárců, tým Ondřeje Slabého vyvinul neinvazivní diagnostický test založený na detekci čtyř mikroRNA v krevním séru, umožňující s citlivostí 90 % a specificitou 80 % diagnostikovat pacienty s kolorektálním karcinomem.

Ve studii, které se účastnilo celkem 430 pacientů a 370 zdravých dárců, tým Ondřeje Slabého vyvinul neinvazivní diagnostický test založený na detekci čtyř mikroRNA v krevním séru, umožňující s citlivostí 90 % a specificitou 80 % diagnostikovat pacienty s kolorektálním karcinomem. Diagnostický panel má velice dobré analytické parametry i v případě, že je použit pouze u pacientů v časném klinickém stádiu, což naznačuje jeho využitelnost pro zdokonalení screeningového programu. Výskyt kolorektálního karcinomu kontinuálně stoupá a od 90. let zaujímá Česká republika spolu s Maďarskem vedoucí postavení ve světových statistikách.

Každý z oceněných získal částku 100.000,- korun věnovanou společností Novartis, která podporuje mimořádný přínos na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie.

Zvláštní cenu České průmyslové zdravotní pojišťovny a odměnu 50.000,- korun získal Mgr. Martin Bartošík z centra RECAMO při Masarykově onkologickém ústavu za práci Elektrodový biočip pro detekci lidských papilomavirů.

Nově navržené HPV testování v porovnání s cytologií se jeví jako spolehlivější způsob snižování incidence invazivního karcinomu děložního hrdla. Detekce přítomnosti HPV-16 nebo HPV-18 by tak odhalila případy s větším rizikem vzniku malignit, což by vedlo k důkladnější dispenzarizaci.

Discovery Award každoročně uděluje společnost Novartis mladým výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Zvláštní cenu udělovanou za ekonomický dopad na systém zdravotnictví nebo významný metodologický přínos podporuje ji Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.


Return

POROTA SLOŽENÁ Z EXPERTŮ

Hodnotící porota má dvanáct členů a je složena z renomovaných odborníků, kteří působí dlouhodobě ve zdravotnictví.

NOVINKY

7. ročník Discovery award zná své vítěze (05.12.2018)
Již posedmé byly v budově Karolina předány ceny Discovery Award, které uděluje společnost Novartis. Odborná porota vybrala kandidáty, kteří si odnesli ocenění za své práce na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Cílem udílení těchto cen je podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty v zlepšení jejich životní kvality a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie. More

Dne 4.12 se uskuteční již 7. ročník Slavnostního předávání cen Discovery Award (16.11.2018)
Dne 4.12 se uskuteční již 7. ročník Slavnostního předávání cen Discovery Award, doprovázené workshopem na téma Strategie financování zdravotnického výzkumu v České republice. Celkem 4 výheci si přeberou své ceny v úterý 4.12 od 16:00 ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. Slavnostnímu předávání bude předcházet workshop, kde od 15:00  následující panelisté pohovoří o těchto tématech: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA:   Současný stav a principy financování výzkumu v České republice.  Pan prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. a prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.: Modely institucionální podpory.  V neposlední řádě   prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA pohovoří o: Budoucí pilíře a principy z pohledu zdravotníků  a akademiků                                                                                                            Svou účast prosím potvrďte na  info@discoveryaward.eu

Page 1 of 3> >>