Inovativní počin
v oblasti biomedicíny

Výroční cena udělována společností Novartis výzkumníkům do 40 let,
kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacie.

Discovery Award bylo založeno v roce 2011 za účelem podpory vědy a výzkumu v oblasti medicíny a farmacie.

Soutěž je vyhlášena pro obor BIOMEDICÍNA s důrazem na následující kategorie:

  • Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy, včetně prototypů nástrojů či přístrojů a ICT řešení
  • Základní výzkum v oblasti biomedicíny
  • Výzkumné a vědecké práce, které prokáží potenciál ekonomický přínos určitého postupu či metody, apod. pro české zdravotnictví

Cílem Discovery Award je podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty v zlepšení jejich životní kvality a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie. Společnost Novartis, která je hlavním partnerem projektu, chce podpořit zejména mladou generaci výzkumníků a motivovat je k další práci v České republice.

Podmínky soutěže

Číst více Přihláška

Lékařská špička diskutovala o budoucnosti české biomedicíny

Ve Vlasteneckém sále v Karolinu se dne 7.12. 2017 uskutečnil workshop na téma Budoucnost českého zdravotnického výzkumu.

V otevřené diskuze se účastnili Adam Vojtěch (ANO), Bohuslav Svoboda (ODS) a Vlastimil Válek (TOP 09), dále také náměstek ministra Roman Prymula, senátor Jan Žaloudík, poslanec David Kasal a další.
Odborníci se shodli, že stěžejní v budoucnu bude podpora startovací projektů pro mladé vědce. Jejich výzkum však stratifikovat a vyselektovat tak týmy excelentní, jejichž výsledky jsou jasné a budou se nám vracet. 
Realizace a utilizace výzkumu je v České republice velice slabá, těšíme se velkému množství publikaci, ale žádných patentů.  Podle účastníků workshopu by se měla oživit myšlenka sjednocení zdravotnického výzkumu, mělo by dojít k vytvoření samostatné rozpočtové položky spravované ministerstvem.
Téma a formát diskuze vyvolal zájem jak mezi poslanci, tak odbornou veřejností. Discovery Award poskytne prostor pro rozvoj diskuzí na toto téma, pokud účastnící vyjádří zájem.

 


Return

POROTA SLOŽENÁ Z EXPERTŮ

Hodnotící porota má dvanáct členů a je složena z renomovaných odborníků, kteří působí dlouhodobě ve zdravotnictví.

NOVINKY

Lékařská špička diskutovala o budoucnosti české biomedicíny (07.02.2018)
Ve Vlasteneckém sále v Karolinu se dne 7.12. 2017 uskutečnil workshop na téma Budoucnost českého zdravotnického výzkumu. More

Discovery Award získaly práce související s nádorovými onemocněními (20.10.2017)
Do šestého ročníku soutěže Discovery Award za rok 2016 se přihlásilo dvanáct autorů s celkem čtrnácti pracemi. Porotci na slavnostním setkání ve Vlasteneckém sále v Karolinu v úterý 17. října vyhlásili držitele ocenění. More