7. ročník Discovery award zná své vítěze

7. ročník Discovery award zná své vítěze

Již posedmé byly v budově Karolina předány ceny Discovery Award, které uděluje společnost Novartis. Odborná porota vybrala kandidáty, kteří si odnesli ocenění za své práce na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Cílem udílení těchto cen je podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty v zlepšení jejich životní kvality a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie.

Před slavnostním vyhlášením proběhl workshop na téma Strategické financování zdravotnického výzkumu v České republice. Během tohoto bloku pohovořili o současném stavu a možnostech do budoucna prof. Ing. Michael Šebek, DrSc, doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Roman Prymula, Csc. Ph.D. a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Cenuv kategorii Základní výzkum v oblasti biomedicíny si rozdělily MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.  Z Kliniky dětské neurologie, 2.LF UK a FN v Motoleza práci Využití nástrojů genomiky pro diagnostiku a objasňování nových příčin dědičných neuropatií. „Z ocenění mám radost za sebe, i za tým DNA laboratoře. Mám radost také proto, že ocenění je příležitost jak zviditelnit, a tím pádem i zlepšit, informovanost o problematice vzácných dědičných onemocnění a zejména nemoci Charcot-Marie-Tooth, což je skupina dědičných neuropatií, které se dlouhodobě věnujeme,“ uvedla doktorka Laššuthová.
 
Druhou oceněnou byla Mgr. Gabriela Pavlasová z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a výzkumného centra CEITEC MU za práci Vliv interakcí v mikroprostředí na cílenou léčbu chronické lymfocytární leukémie (CLL).
 
Ocenění v kategorii Inovativní přístupy včetně prototypů a ICT řešení převzal MUDr. Jan Šoupal, PhD.Z III. Interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze za práci Studie COMISAIR – akademický výzkumný projekt porovnávající efektivitu glykemických senzorů u pacientů s inzulínovou pumpou nebo inzulínovými pery. Tato dvouletá studie ukazuje, že trvalá kontinuální monitorace glykémie je přínosná pro pacienty s diabetem 1. typu bez ohledu na to, zda jsou léčeni inzulinovou pumpou či inzulinovými pery. „Studie mi ukázala, že by se člověk neměl bát sepsat svoje myšlenky na papír a poté se je snažit realizovat. Především však přijímám ocenění s vděkem a pokorou a považuji ho za výzvu do budoucna,“ uvedl MUDr. Šoupal.
 
Dalším oceněným v této kategorii byl PharmDr. Josef Mašek, Ph.D.z oddělení Farmakologie a Imunoterapie Výzkumného ústav uveterinárního lékařství  za práci Mukoadhezivní nanovlákenný nosič vakcín a terapeutických nanočástic.

Zvláštní cenu České průmyslové zdravotní pojišťovny získal opětMUDr. Jan Šoupal za práci Studie COMISAIR, kterého v blízké době čeká ve výzkumu další zajímavý počin. „Z výsledků našich prací i klinické praxe je zřejmé, že k dalšímu zlepšení osudu mnoha diabetických pacientů, kteří jsou odkázání na léčbu inzulínem, mohou přispět především algoritmy pro automatické dávkování inzulínu - tzv. umělá slinivka břišní. Proto náš další klinický výzkum plánuji soustředit tímto směrem.“
 
Každý oceněný získal odměnu v hodnotě 50 000,- Kč.
 
Soutěž Discovery award je vyhlášena pro obor biomedicína s důrazem na následující kategorie:
- Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy, včetně prototypů nástrojů či přístrojů a ICT řešení
- Základní výzkum v oblasti biomedicíny
- Výzkumné a vědecké práce, které prokáží potenciál ekonomický přínos určitého postupu či metody, apod. pro české zdravotnictví
 
Discovery Award každoročně uděluje společnost Novartis mladým výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Zvláštní cenu udělovanou za ekonomický dopad na systém zdravotnictví nebo významný metodologický přínos podporuje ji Česká průmyslová


Return

POROTA SLOŽENÁ Z EXPERTŮ

Hodnotící porota má dvanáct členů a je složena z renomovaných odborníků, kteří působí dlouhodobě ve zdravotnictví.

NOVINKY

7. ročník Discovery award zná své vítěze (05.12.2018)
Již posedmé byly v budově Karolina předány ceny Discovery Award, které uděluje společnost Novartis. Odborná porota vybrala kandidáty, kteří si odnesli ocenění za své práce na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Cílem udílení těchto cen je podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty v zlepšení jejich životní kvality a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie. More

Dne 4.12 se uskuteční již 7. ročník Slavnostního předávání cen Discovery Award (16.11.2018)
Dne 4.12 se uskuteční již 7. ročník Slavnostního předávání cen Discovery Award, doprovázené workshopem na téma Strategie financování zdravotnického výzkumu v České republice. Celkem 4 výheci si přeberou své ceny v úterý 4.12 od 16:00 ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. Slavnostnímu předávání bude předcházet workshop, kde od 15:00  následující panelisté pohovoří o těchto tématech: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA:   Současný stav a principy financování výzkumu v České republice.  Pan prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. a prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.: Modely institucionální podpory.  V neposlední řádě   prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA pohovoří o: Budoucí pilíře a principy z pohledu zdravotníků  a akademiků                                                                                                            Svou účast prosím potvrďte na  info@discoveryaward.eu

Page 1 of 3> >>