V roce 2017 se budou hodnotit inovativní počiny publikované nebo realizované v roce 2016. V dalších letech vždy za jeden příslušný kalendářní rok.

Soutěž o prestižní ceny za rok 2016 vyhlašuje společnost nejpozději do konce května roku 2017, v odborném zdravotnickém tisku, na webové stránce soutěže a v jiných, pro zdravotnictví určených medií.

Soutěžit mohou ty fyzické osoby, které doloží, že práce vznikla z větší části - více než 50 % na území České republiky, či byla vytvořena s více než 50% podílem občana České republiky. Pokud má práce více autorů, musí hlavní autor písemně doložit souhlas všech spoluautorů s přihlášením do soutěže.

Závěrečná ustanovení

Pokud bude přihlášena a hodnocena práce z pracoviště některého z členů poroty, tento člen se nebude podílet na hodnocení této práce. Porota si v některých případech (podle typu inovace) vyhrazuje právo navštívit pracoviště na místě, kde je inovace uplatněna (site visit).

Cena je předávána předsedou poroty a zástupcem společnosti Novartis s.r.o. nebo oběma společně slavnostním způsobem.
Porota si vyhazuje právo cenu i neudělit, případně v dalším roce modifikovat podmínky soutěže.

Slide
Prof. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA
President of the Czech Society of Cardiology
Head of Department of Internal Medicine I – Cardiology
Slide
Prof. MUDr. Marek Trněný
přednosta, I.interní klinika VFN a 1.LF UK
Slide
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
přednostka Centra diabetologie IKEM
Slide
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
přednosta Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. Lékařské fakulty UK
Slide
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
poslanec PČR a primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické nemocnice
Slide
PharmDr. Zdeněk Blahuta
ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Slide
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy
Slide
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
senátor, Senát PČR
Slide
MUDr. Pavel Frňka, DMS
ředitel strategie České průmyslové zdravotní pojišťovny
Slide
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
přednosta Onkologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého
Slide
prof. MUDr. Roman Prymula, DrSc.
předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Slide
MUDr. JUDr. Petr Honěk
náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči