Z rozhodnutí předsedy Hodnotitelské komise, byl termín pro odeslání přihlášek posunut na 30.6.2017.

vybrat další soubor

Všechna pole jsou povinná

Kontakt

Telefonní kontakt: +420 724 278 678
barbora.olejnikova@blueoceansolutions.cz

V případě, že inovace obsahuje trojrozměrný prototyp malého rozměru (50 x 50 x 50 cm), lze 1 ks poslat na adresu:

BlueOceanSolution s.r.o.
Jeseniova 20, Praha 3
130 00

 

V případě, že prototyp je většího rozměru a je již implementována v prostředí, je potřebné uvést místo a kontaktní osobu, s níž je možné dojednat návštěvu poroty:

barbora.olejnikova@blueoceansolutions.cz

Slide
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
přednostka Centra diabetologie IKEM
Slide
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
přednosta Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. Lékařské fakulty UK
Slide
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
poslanec PČR a primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické nemocnice
Slide
PharmDr. Zdeněk Blahuta
ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Slide
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy
Slide
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
senátor, Senát PČR
Slide
MUDr. Pavel Frňka, DMS
ředitel strategie České průmyslové zdravotní pojišťovny
Slide
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
přednosta Onkologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého
Slide
prof. MUDr. Roman Prymula, DrSc.
předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Slide
MUDr. JUDr. Petr Honěk
náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči