Výroční cena Discovery je udělována společností Novartis výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacii. Soutěž je vyhlášena pro obor Biomedicína s důrazem na následující oblasti:

  1. Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy vč. prototypů nástrojů či přístrojů včetně ICT řešení
  2. Základní výzkum v oblasti biomedicíny
Kritéria hodnocení - Originality - Aplikovatelnost - Společenský přínos - Ekonomický dopad
Slide
Prof. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA
President of the Czech Society of Cardiology
Head of Department of Internal Medicine I – Cardiology
Slide
Prof. MUDr. Marek Trněný
přednosta, I.interní klinika VFN a 1.LF UK
Slide
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
přednostka Centra diabetologie IKEM
Slide
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
přednosta Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. Lékařské fakulty UK
Slide
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
poslanec PČR a primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické nemocnice
Slide
PharmDr. Zdeněk Blahuta
ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Slide
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy
Slide
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
senátor, Senát PČR
Slide
MUDr. Pavel Frňka, DMS
ředitel strategie České průmyslové zdravotní pojišťovny
Slide
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
přednosta Onkologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého
Slide
prof. MUDr. Roman Prymula, DrSc.
předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Slide
MUDr. JUDr. Petr Honěk
náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči