MUDr. Ján Rosa, Ph.D.

Centrum pro arteriální hypertenzi, III. interní klinika 1. LF UK a VFN - 100 000 Kč

RNDr. Tomáš Koblas, PhD.

Institut Klinické a Experimentální Medicíny IKEM - 100 000 Kč

Fotografie z předávání cen

Předávání ceny Discovery Award 2015

Předávání ceny Discovery Award 2015

Předávání ceny Discovery Award 2015

Předávání ceny Discovery Award 2015

Předávání ceny Discovery Award 2015

Předávání ceny Discovery Award 2015

Předávání ceny Discovery Award 2015

Výsledky


Ročník 2011

Ročník 2012

Ročník 2013

Ročník 2014

Ročník 2015

Slide
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
přednostka Centra diabetologie IKEM
Slide
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
přednosta Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. Lékařské fakulty UK
Slide
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
poslanec PČR a primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické nemocnice
Slide
PharmDr. Zdeněk Blahuta
ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Slide
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy
Slide
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
senátor, Senát PČR
Slide
MUDr. Pavel Frňka, DMS
ředitel strategie České průmyslové zdravotní pojišťovny
Slide
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
přednosta Onkologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého
Slide
prof. MUDr. Roman Prymula, DrSc.
předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Slide
MUDr. JUDr. Petr Honěk
náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči